We gaan de markt op met de baseline 'Printing tomorrow' in de volle overtuiging dat een hoge kwaliteit bieden, op een milieuvriendelijke manier, de weg van de toekomst is.

Voorwoord

Met grote fierheid laten we u met deze website kennismaken met een van de modernste drukkerijen van Europa. Welkom in epc, het ecologische drukcentrum van De Persgroep.

In 2003 begonnen we bij De Persgroep met een denkoefening over de toekomst van onze krantendrukkerij in Kobbegem, de hoofdzetel van de Persgroep Publishing. De oplagen van Het Laatste Nieuws en De Morgen waren immers substantieel gestegen sinds begin de jaren negentig en vooral de maandag- en zaterdagkranten kregen we nog moeilijk gedrukt. Ook de kleurmogelijkheden op onze persen waren ontoereikend om aan de vraag van onze adverteerders te voldoen. Ten slotte woedde er wereldwijd een hevige discussie over het ideale formaat van de krant van de toekomst.

Toen we die problemen en uitdagingen op een rij zetten, kwamen we al snel tot de conclusie dat onze bestaande drukkerij verder uitbouwen geen optie was. We moesten een vijfde pers aankopen en de vier andere grondig ombouwen om meer kleur te geven, terwijl de oudste pers toen toch al meer dan twintig jaar draaide. Rudy Bertels, directeur-generaal van de Persgroep Publishing en onze technische strateeg bij uitstek, tekende daarop een ambitieus, nieuw plan uit, dat ongekende mogelijkheden bood voor onze uitgeverijen. Die op dezelfde rotatiepersen zowel kranten als magazines kan drukken, met op alle pagina’s vierkleurendruk van topkwaliteit. En dat allemaal op een berlinerkrantenformaat dat intussen algemeen erkend wordt als ideaal voor de mobiele lezer van vandaag.Niet alleen onze persen kunnen veel. Ook wat achter die persen gebeurt in de verzendingshal is indrukwekkend. We kunnen magazines en bijlagen snijden en nieten tegen dezelfde snelheid als de persen (wat men ‘online snijden en nieten’ noemt). En we kunnen vooraf gedrukte producten zoals de katernen van onze zaterdagkranten maar ook commerciële folders die onze adverteerders aanleveren automatisch bij de krant voegen; in het jargon heet zoiets ‘encarteren’ of ‘inserting’.

De Persgroep heeft met epc een productiebedrijf in handen dat van groot strategisch belang is voor onze uitgeverij. Onze redacties en onze reclameregies hebben voortaan ongekende technische mogelijkheden om de kranten en tijdschriften van de Persgroep Publishing zo goed als mogelijk af te stemmen op de wensen van onze klanten. Dat we dat op een milieuvriendelijke wijze kunnen doen, is een belangrijke extra troef. We gebruiken gerecycleerd papier, dankzij het waterloze drukprocedé produceren we geen toxische afvalstoffen en we gaan zo zuinig mogelijk om met het energieverbruik.

We zijn trots op ons nieuw drukcentrum, dat we in de eerste plaats geconcipieerd hebben voor onze eigen uitgaven. Maar aangezien we nog capaciteit over hebben, verwelkomen we ook externe klanten die hun drukwerk bij ons willen laten verzorgen. Voor hen hebben we epc een merkidentiteit gegeven, en we positioneren ons heel bewust als de drukkerij van de toekomst. We gaan de markt op met de baseline ‘Printing tomorrow’, in de volle overtuiging dat een hoge kwaliteit bieden, op een milieuvriendelijke manier, de weg van de toekomst is.

Christian Van Thillo Gedelegeerd bestuurder De Persgroep

Publicaties gedrukt bij Eco Print Center

  • Het Laatste Nieuws
  • De Tijd
  • Sir Edmund
  • Trouw
  • Goesting
  • De Morgen
  • De Nieuwe Gazet
  • AD Magazine
  • De Ondernemer
  • Netto / Mon Argent
© 2017 Eco Print Center Contacteer ons